शनिवार पासून 4 दिवस पाणी पुरवठा विस्कळीत; महापौरांचे नगरकरांना आवाहन - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Thursday, June 17, 2021

शनिवार पासून 4 दिवस पाणी पुरवठा विस्कळीत; महापौरांचे नगरकरांना आवाहन

 शनिवार पासून 4 दिवस पाणी पुरवठा विस्कळीत; महापौरांचे नगरकरांना आवाहन

पाणी वापरा, जरा जपून...

नगरी दवंडी/प्रिंतनिधी
अहमदनगर ः मुळा नगर पंपिंग स्टेशन, विळद, वसंत टेकडी या पाणीपुरवठ्यातील महत्त्वाच्या ठिकाणी केंद्रशासित अमृत पाणीपुरवठा योजना फेस 2 अंतर्गत अनेक कामांसाठी शनिवारी 19 जून पासून मनपा प्रशासनाने शट डाऊन घेण्याचे नियोजन केले असल्यामुळे मुळा नगर विळद येथून होणारा पाण्याचा उपसा बंद राहणार असल्याने शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगळवार या चार दिवसात शहरातील विविध प्रभागातील पाणीपुरवठा विस्कळीत होणार असून या काळात पाण्याचा वापर काटकसरीने करण्याचे आवाहन महापौर बाबासाहेब वाकळे यांनी केले आहे.
शनिवार दि.19 जुनला अहमदनगर महानगरपालिके मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या  केंद्रशासित अमृत अभियान अंतर्गत पाणी पुरवठा योजनेच्या खालील नमूद महत्वाच्या कामासाठी शट डाउन घेण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. मुळानगर पंपीग स्टेशन येथे कार्यरत 400 एच पी पंपाचे पाणी वाहुन नेणारी 600 एम एम मृदु लोखंडी जलवाहिनीचा 37 मिटर अंतरातील नविन पाईप टाकणे / बदलणे. मुळानगर बी पी टी (संतुलन टाकी) येथील 700 एम एम व 1100 एम एम आउट लेटला मॅनिफोल्ड बसविणे, विळद येथून येणारी 813 एम एम व्यासाची शुध्द पाण्याची वितरिका वसंत टेकडी येथे नव्याने बाधलेल्या मुख्य संतुलन टाकीस जोडणी करणे. (इनलेट कनेक्शन करणे), वसंत टेकडी येथे नव्याने बाधलेल्या मुख्य संतुलन टाकीचा आउट लेट वितरण व्यवस्थेतील कार्यरत 1000 एम एम जलवाहिनीस जोडणी करणे तसेच अस्तित्वातील अहमदनगर शहर पाणी पुरवठा योजनेच्या देखभाल व दुरूस्तीची कामे ही हाती घेण्यात येणार आहे. ही कामे विस्तृत स्वरूपाची असल्याने शनिवार दि.19जुनला सकाळी 11.00 वाजले पासून रविवार दिनांक 20 जूनला सकाळी 11.00 वाजेपर्यत इतका कालावधी अपेक्षित आहे. सदर शट डाउन काळात मुळानगर, विळद, येथून होणारा पाण्याचा उपसा बंद राहणार असल्याने शहर पाणी वितरणासाठीच्या टाक्या भरता येणार नाही. त्यामुळे शनिवार दि.19जुनला  बोल्हेगाव, नागापूर, सावेडी उपनगरातील गुलमोहर रोड पाईपलाईन रोड, लक्ष्मीनगर, सुर्यनगर, निर्मलनगर, व तसेच स्टेशन रोड, सारसनगर, बुरूडगाव रोड, मुकुंदनगर, केडगाव, नगर-कल्याण रोडवरील शिवाजीनगर परिसर इ. भागास सकाळी 11.00 नंतरच्या पाणी वाटपाच्या भागास पाणी पुरवठा होउ शकणार नाही. या भागास दि.20जुनला उशिराने व कमी दाबाने पाणी पुरवठा होईल. तसेच रविवार 20जुनला रोटेशन नुसार पाणी वाटपाच्या शहराच्या मध्यवर्ती भागास म्हणजेच सर्जेपुरा, तोफखाना, सिध्दार्थनगर, नालेगाव, दिल्ली गेट, चितळे रोड, अनंदी बाजार, कापड बाजार, माळीवाडा, बालिकाश्रम रोड परिसर इत्यादी परिसरात महानगरपालिके मार्फत पाणी पुरवठा करण्यात येणार नाही, या भागातील पाणी पुरवठा हा रविवार ऐवजी सोमवार दि.21 जुनला उशिराने व कमी दाबाने होईल.सोमवार दि. 21जुनला रोजी पाणी पुरवठा होवू घातलेल्या सर्जेपुरा, मंगलगेट,
झेंडीगेट, रामचंद्र खुंट, दाळमंडई, काळू बागवान गल्ली, धरती चौक, कलेक्टर ऑफीस परिसर माळीवाडा, कोठी या भागात व गुलमोहर रोड, प्रोफेसर कॉलनी परिसर, सिव्हील हाडको, प्रेमदान हाडको, म्युनिसीपल हाडको इत्यादी भागात पाणी पुरवठा होणार नसून तो मंगळवार दि.22जुनला उशिराने व कमी दाबाने होईल. तरी नागरीकांनी याची नोंद घेवून असलेल्या पाण्याचा वापर काटकसरीने करून महानगरपालिकेस सहकार्य करावे.

No comments:

Post a Comment