महा डीबीटी पोर्टल योजना अर्ज एक, योजना अनेक - Nagari Davandi : Breaking & Latest Marathi News Live, Marathi News Updates

Breaking

Post Top Ad

Thursday, December 24, 2020

महा डीबीटी पोर्टल योजना अर्ज एक, योजना अनेक

 महा डीबीटी पोर्टल योजना अर्ज एक, योजना अनेक

31 डिसेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

नगरी दवंडी/प्रतिनिधी
अहमदनगर ः कृषि विभागाने आता महाडीबीटी पोर्टलवर शेतकरी योजना?’या सदराखाली शेतकर्‍यांच्या सोयीकरीता सर्व योजनांचा लाभ ”एकाच अर्जाद्वारे देण्याच्या दृष्टीने अर्ज करण्यापासुन ते प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत एकात्मिक संगणकीय प्रणाली विकसित केलेली आहे. या प्रणालीद्वारे शेतकर्‍यांना त्यांच्या पसंतीच्या बाबींच्या निवडीचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असुन शेतकर्‍यांनी शेती निगडीत विविध बाबींकरीता अर्ज करावयाचा आहे. महा-डीबीटी पोर्टलवर माहिती भरण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. यापुर्वीच अर्जदारांनी माहिती भरली असल्यास पुन्हा भरण्याची आवश्यकता नाही. मात्र लाभाच्या घटकांमध्ये शेतकरी बदल करु शकतात. ज्या शेतकरी बांधवांनी महाडीबीटी पोर्टलवर कृषिविषयक योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी अदयाप अर्ज केला नसेल, त्यांनी दिनांक 31 डिसेंबर 2020 अखेर पर्यंत आपले अर्ज पोर्टलवर भरावेत.  दिनांक 31 डिसेंबर 2020 या तारखेपर्यंत प्राप्त सर्व अर्ज लॉटरीसाठी ग्राहय धरले जातील. जिल्हयातील सर्व इच्छुक शेतकर्‍यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शिवाजी जगताप यांनी केले आहे.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी बंधुनी आपला वैयक्तिक मोबाईल क्रमांक आपल्या आधार कार्डशी संलग्न करणे आवश्यक आहे. महा-डीबीटी पोर्टलचे हीींिीं://ारहरवलीांरहरळीं.र्सेीं.ळप हे संकेतस्थळ आहे. या संकेतस्थळावरील शेतकरी योजना  हा पर्याय निवडावा. शेतकरी स्वतःच्या मोबाईल, संगणक /लॅपटॉप / टेंबलेट, सामुदायिक सेवा केंद्र(उडउ) ग्रामपंचायतीतील संग्राम केद्र इ. माध्यमातुन उक्त संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करु शकतील. वैयक्तिक लाभार्थी म्हणुन नोंदणी करु इच्छिणार्‍या सर्व शेतकर्‍यांना त्यांचा आधार क्रमांक सदर संकेतस्थळावर प्रमाणित करुन  घ्यावा लागेल. ज्या वापरकर्त्याकडे आधार क्रमांक नसेल त्यांनी प्रथम आधार नोंदणी केंद्राकडे जाऊन त्यांची. नोंदणी करावी व सदर नोदणी क्रमांक महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये नमुद करुन त्यांना योजनांसाठी अर्ज करता येईल. अशा अर्जदारांना अनुदान वितरीत करण्यापुर्वी महा-डीबीटी पोर्टलमध्ये त्यांना देण्यात येणारा आधार क्रमांक नोंदणीकृत करुन प्रमाणित करुन घ्यावा लागेल, त्याशिवाय त्यांना अनुदानाचे वितरण करण्यात येणार नाही. पोर्टलवरील प्राप्त अर्जांची ऑनलाईन लॉटरी, पुर्व संमती देणे, मोका तपासणी तसेच निवड झालेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर थेट अनुदान वितरण करणे इ.सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन होणार आहे, असे कळविण्यात आले आहे.

No comments:

Post a Comment